Moraali koetuksella

Tampere Jorma Virtanen 3.10.2005

Euroopan neuvosto on Ranskan Starbourgissa päämajaansa pitävä 46 eurooppalaisen maan yhteistyöjärjestö.

Euroopan neuvosto on Ranskan Starbourgissa päämajaansa pitävä 46 eurooppalaisen maan yhteistyöjärjestö.

Euroopan neuvosto joutuu perimmäisten kysymysten äärelle, kun Venäjästä tulee järjestön puheenjohtajamaa ensi vuoden alussa. Presidentti Vladimir Putinin johtama Venäjä on autoritaarinen maa, joka ei juurikaan vaali Euroopan neuvoston pyhimpiä arvoja, joita ovat ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltio-periaatteen edistäminen.

Venäjä hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1996. Maan erottaminen järjestön jäsenyydestä on sittemmin ollut aika ajoin esillä. Vuonna 2000 parlamentararinen yleiskokous tyytyi Venäjän äänioikeuden epäämiseen.

Viimeksi Euroopan neuvoston 46 jäsenmaan edustajat pohtivat Venäjän asemaa kesäkuussa. Tuolloin Venäjää kehotettiin vahvistamaan moniarvoisen demokratian toimintaedellytyksiä.

Venäjän taakkana on sen vuonna 1999 aloittama toinen Tshetshenian sota. Euroopan neuvoston Suomen edustuston päällikön, suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin mielestä Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa oli kuitenkin oikea ratkaisu. Oli parempi yrittää vaikuttaa Venäjään neuvoston sisällä kuin jäädä odottamaan sen kehitystä ulkopuolella.

Venäjä on tarkkailuluokalla, ns. monitoroinnissa eli jäsenyysehtojen toteutumisen tarkkailussa yhdeksän muun Euroopan neuvoston jäsenmaan kanssa.

Nyroosin mukaan Euroopan neuvosto on ainoa eurooppalainen järjestö, joka on ollut läsnä Tshetsheniassa. Myös neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Alvaro Gil-Robles on pitänyt yhteyksiä Venäjään.

Kaikki anteeksi

Myös Euroopan unioni on käsitellyt Venäjää silkkihansikkain. Eurooppa on riippuvainen Venäjän kaasusta. Venäjä on Yhdysvaltain liittolainen terrorismin vastaisessa taistelussa. Hyvät suhteet Venäjään on haluttu säilyttää hinnalla millä hyvänsä.

Venäjä on sulkenut Tshetshenian sotaan kriittisesti suhtautuneilta toimittajilta oviaan. Venäjältä on niin ikään kantautunut tietoja suomalais-ugrilaisten kansojen kasvavasta ahdingosta. Venäjä näyttää saavan kuitenkin kaiken anteeksi. Lännen johtajat tulevat Pietariin, kun Venäjä on ensi vuonna johtavien teollisuusmaiden sekä Venäjän G8-ryhmän puheenjohtajamaa.

Moraalin unohtamisella on ollut kallis hintansa. Ihmisoikeusjärjestö Human Right Watch pitää siviilien katoamista Tshetsheniassa rikoksena ihmiskuntaa vastaan. Sotatoimissa kolmannes tshetsheenikansasta on hävitetty.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Interneational sanoo tuoreessa lausunnossaan Venäjän syyllistyvän Tshetsheniassa räikeisiin ihmisoikeusrikoksiin, joita ovat viranomaisten harjoittama siviilien kidutus, sieppaukset ja salaiset pidätykset.

Kommunismilla ymmärtäjiä

Euroopan neuvostossa on vireillä hanke totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten tuomitsemiseksi. Tätä koskeva aloite jätettiin parlamentaariselle yleiskokoukselle 25. syyskuuta 2003. Suomen valtuuskunnan jäsenistä sen allekirjoitti Kimmo Sasi (kok.).

Asiaa on valmisteltu parlamentaarisen yleiskokouksen poliittisten asioiden komiteassa, jossa Venäjän edustajat ovat sitä kiivaasti vastustaneet. Taustatukea he ovat saaneet Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän kommunisteilta.

Euroopan parlamentin suurin ryhmä, Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien EPP-ED -ryhmä hyväksyi puoluekokouksessaan Brysselissä helmikuussa 2004 julkilausuman, jossa Euroopan unionia kehotetaan tuomitsemaan totalitaarinen kommunismi.

Strasbourgissa koolla ollut Euroopan parlamentti hyväksyi 12. toukokuuta 2005 päätöslausuman, jossa natsismin rikosten tuomitsemisen ohella muistettiin stalinistisen Neuvostoliiton tyrannian uhreja. Päätöslauselman puolesta äänesti 463 europarlamentaarikkoa. Vastaan olivat Portugalin, Italian, Kreikan, Tshekin ja Ranskan kommunistit.

http://www.finlandcoe.fr/fi/

http://www.epp-ed.org/Press/peve04/eve01/res-communism_en.asp

Lisää kuvia Euroopan neuvostosta