Idän ja lännen rajalla

Narva Jorma Virtanen 20.7.2000

Narvajoki jakaa taas Euroopan itään ja länteen.

Narvajoki jakaa taas Euroopan itään ja länteen.

Narvan Hermanninlinnan Pitkän Hermannin tornissa on neuvostoajalla rakennettu museo, jonka yhdessä huoneessa on valtava Venäjän keisarikunnan kartta vuodelta 1906.

Gelsingforsin ja Tammerforsin välissä silmä etsii varuskuntakaupunki Hämeenlinnaa, mutta turhaan. Hämeenlinnan kohdalla kartalla lukee Tavastegus. Sieltä ylinen Viipurintie vie Vilmanstrandin kautta Vyborgiin, jonka linnan museossa oli vielä joitakin vuosia sitten kyltti, joka kertoi ikivanhasta venäläisestä kaupungista.

Pohjanlahden itärannalla on Nikolaistadt, Nikolainkaupunki. Venäjän imperiumin näkökulmasta ei liene ollut ajateltavissa, että suuriruhtinaskunnan merkittävä satama- ja hallintokaupunki olisi kantanut entisen vihollismaan Vaasojen kuningassuvun nimeä.

Venäläinen Hankoniemi

Suuriruhtinaskunnan eteläisen niemen venäläiset tuntevat nimellä Gangut, joka tulee ruotsinkielisestä nimestä Hangöudd, Hankoniemi. Professori Matti Klinge kertoo mainiossa kirjassaan "Euroopassa, Pietarissa" oppineensa jo lapsena, että Venäjän laivastossa on yleensä aina ollut laiva nimeltä Gangut Riilahdessa Suuressa pohjansodassa (1700-1721) vuonna 1714 saavutetun voiton kunniaksi. Neuvostoajalla Leningradissa oli museo, joka selvitti Gangutin ylvästä venäläishistoriaa.

Talvisodan jälkeen vuonna 1940 Suomi joutui vuokraamaan Hankoniemen Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Se vallattiin takaisin jatkosodassa 1941. Vuonna 1944 Suomi sai pitää Hankoniemen, mutta joutui luovuttamaan Porkkalan, joka sijaitsee tykinkantaman päässä Helsingistä. maan pääkaupungista. Porkkalan vuokra-aika oli 50 vuotta, mutta Suomi sai sen takaisin vuonna 1956.

Venäjän pyhät rajat

Pohjoisessa Tornionjoen suulla on Torneå, jossa huhtikuussa 1917 saksalaisten avustuksella Sveitsistä Haaparannan kautta palannut Vladimir Lenin polvistui suutelemaan "pyhää Venäjän maata".

Keisarikunnan kartan ääressä mieleen tuli selvitys, jossa kartoitettiin moskovalaisten keskikoululaisten näkemyksiä Venäjän rajoista.

Lähes joka kolmas kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Venäjälle olisi palautettava keisarivallan aikaiset rajat, siis myös Suomi ja Baltian maat. Neuvostoaikaisia rajoja toivoi neljännes vastanneista. Venäjän nykyrajat maistuivat 13 prosentille ja Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY) 9 prosentille keskikoululaisista.

Narvan raatihuoneen ympäriltä vanha barokkikaupunki on kadonnut.

Narvan raatihuoneen ympäriltä vanha barokkikaupunki on kadonnut.

Barokkikaupunki tuhoutui

Tanskalaisten perustamaa Hermanninlinnaa vastapäätä on venäläisten Iivananlinna. Niiden välissä virtaa Narvajoki, josta taas on tullut idän ja lännen välinen rajajoki.

Noin 70 000 asukkaan Narva on Viron kolmanneksi suurin kaupunki. Ennen toista maailmansotaa se oli upea barokkikaupunki, Viron Dresden, jonka Neuvostoliiton pommikoneet tuhosivat lähes täysin maaliskuussa 1944. Narvaan oltiin 1600-luvulla jopa siirtämässä suurvalta-Ruotsin pääkaupunkia. Vanha raatihuone muistattaa vielä menneestä loistosta.

Narvajoen itärannalla sijaitsee Ivangorod, viroksi Jaanilinn. Vuosina 1920-1940 se kuului ympäröivine inkeriläisalueineen Viron tasavaltaan.

Narvaa on verrattu Viipuriin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suomalainen Viipuri olisi iäksi menetetty. Virolaisilla on Narvansa, vaikka se onkin pääosin muukalaisten asuttama.

http://www.narva.ee/