Mepit Karjalan asialle

Tampere Jorma Virtanen 25.4.2004

Viipurin linna symboloi suomalaisille Karjalan kipeää menetystä.

Viipurin linna symboloi suomalaisille Karjalan kipeää menetystä.

Euroopan parlamentin suurin ryhmä, Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien EPP-ED -ryhmä hyväksyi puoluekokouksessaan Brysselissä helmikuussa julkilausuman, jossa tuomitaan totalitaristen kommunistihallintojen rikokset. Siinä rinnastetaan kommunismin rikokset natsismin rikoksiin sekä todetaan, että kaikkien totalitaaristen järjestelmien uhrit ovat samanarvoisia.

EPP-ED haluaa, että kommunismin rikosten tuomitsemisen ohella Euroopan unioni perustaa eurooppalaisen tutkimus- ja dokumentaatiokeskuksen tiedon keräämiseksi kommunismin rikoksista, nimeää muistopäivän totalitaarisen kommunismin uhreille sekä perustaa heidän muistoaan vaalivan museon.

Viron parlametti Riigikogu tuomitsi Viron miehityshallinnon ja sen väkivaltaorganisaatiot rikoksiksi Viron kansaa vastaan 18. heinäkuuta 2002. Latvian parlamentti Saeima julisti 11. maaliskuuta 2004 kommunismin rikolliseksi aatteeksi.

Viron pääministeri Juhan Parts vaati kommunismin tuomitsemista rikokseksi ihmiskuntaa vastaan tavatessaan äskettäin Italian presidentin Carlo Ciampin. Parts on lähettänyt EU-maiden, Norjan, Sveitsin, Yhdysvaltain sekä Venäjän johtajille kirjeen, jossa hän pyytää heidän tukeaan totalitaaristen hallitusjärjestelmien tuomitsemiseksi.

Baltian maiden parlamenttien yhteistyöelin, Baltian yleiskokous päätti viime joulukuussa pyytää Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tukea neuvostovallan rikosten tutkimiseksi ja niiden tuomitsemiseksi kansainvälisellä tasolla.

Kommunismi tuomiolla

Euroopan neuvostossa on vireillä hanke totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten tuomitsemiseksi. Tätä koskeva aloite jätettiin parlamentaariselle yleiskokoukselle 25. syyskuuta 2003. Suomen valtuuskunnan jäsenistä sen allekirjoitti Kimmo Sasi (kok.).

Euroopan parlamentin suurin ryhmä, Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien EPP-ED -ryhmä hyväksyi puoluekokouksessaan Brysselissä helmikuussa julkilausuman, jossa Euroopan unionia kehotetaan tuomitsemaan totalitaarinen kommunismi.

Mikäli kommunismin rikosten selvittäminen nousee Euroopan parlamentin asialistalle, on tärkeää, että Suomen edustajat ymmärtävät Neuvostoliiton hyökkäyksen Suomeen marraskuussa 1939 sekä Karjalan anastamisen totalitaarisen kommunismin rikokseksi.

Karjalan kysymys -seminaarissa huhtikuussa emeritusprofessori, kansleri Kauko Sipponen toivoi, ettei Karjalan kysymys jäisi läntisessä Euroopassa tiedotuksen mustaksi aukoksi, vaan että sitä esitettäisiin mahdollisimman objektiivisesti myös suomalaisten kannalta. Hän kehotti harkitsemaan, olisiko esimerkiksi Euroopan parlamentti sopivassa yhteydessä asialle sopiva foorumi.

http://www.epp-ed.org/Press/peve04/eve01/res-communism_en.asp