Volare är allt fortfarande på sin sista resa

Salme Jorma Virtanen 17.10.2003

Volare, det grekiska fartyget hör till det öselska sjölandskapet. Bild: Katri Virtanen

Volare, det grekiska fartyget hör till det öselska sjölandskapet. Bild: Katri Virtanen

Ösels (Saaremaa) speciellaste sevärdhet torde vara ett fraktfartygs vrak, som ortsbefolkningen kallar Kreeka laev (Greklands fartyg). Det är fråga om ett grekiskt kolfartyg, som år 1980 missat sin kurs och kört på ett sandrev västerom Ösel.

Ants Jõgi, som bor i Salmes kommun i byn Lahetaguse, minns ännu tidpunkten, då från Riga utan last anlända fartyget stannade utanför Ösel: det var den 28 november mellan klockan 4-5 på eftermiddagen.

Havet var då lugnt. Orsaken till grundstötningen, menar han, berodde på sovjettidens otillförlitliga sjökort.

Några år senare antändes Volare. Enligt Jõgi inträffade detta år 1984 eller 1985, då Volare rykte hela sommaren. Brännarna kom från dåvarande Leningrad.

Volares övre del var vitt. Under efterkrigstidens årtionden upplivades esternas tankar om ett vitt fartyg (valge laev), med vilket befriarna från väst en gång skulle komma och köra bort sovjetbemannarna.

-Fartyget brändes officiellt med hänvisning till omgivningen. Kustens befolkning visste dock, vad som var den verkliga orsaken till brännandet, säger Ants Jõgi.

KGB på plundringståg

Volare är så fast i bottnen att dess losstagande inte ens försöktes.

Plundring av fartygsskrov har varit en urminnens sed på Ösel. Under sovjettiden gjordes ej undantag. Som första på plundringståg gick f.d. Sovjetunionens säkerhetstjänst KGB. Man tog allt som man fick loss från fartyget.

De första västliga färgtelevisionerna på Ösel är hemma från Volare. Röda mattor pryder möjligen ännu öselbornas golv i husen och i bastur.

Frängslande spökfartyg

Volares förskepp har skurits loss. Detta inträffade under Estlands nya självständighets begynnelseår, då man blev rik på metallaffärer. En till platsen förvärvad bogserbåt fastnade dock i sandreven och fartygets styckande slutade.

Volare syns långt på havet, när man kör i Salmes kommuns Toomaloukas vägkorsning mot söder till Sörves yttersta udde. Från stranden sedd, ser den inte ful ut.

Som spökfartyg påminner den om Ösels kusts grunda och farliga vatten samt om öns hårt beprövade historia.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

Mera bilder från Volare