Mellanfredens avlidna hjältar minns på Färöarna

Tórshavn Jorma Virtanen 31.8.2004

Minnesmärket i Tórshavns begravningsplats över de finska sjömännen, som omkom i vattnen kring Färöarna.

Minnesmärket i Tórshavns begravningsplats över de finska sjömännen, som omkom i vattnen kring Färöarna.

I vattnen kring Färöana dog i tyska anfall i början på 1941 17 finska sjömän. Till deras minne uppreste Finska staten år 1982 ett minnesmärke på Tórshavns begravningsplats. Det har blivit ett obligatoriskt vallfärdsmål för gästande finländare.

I minnesmärket finns alla drunknade sjömäns namn, till först är Josefina Thordéns kapten John Söderman, som var far till f. d. ministern och EU:s första justitieombudsman Jacob Söderman.

Jacob var fyraårig, då av Josefina Thordéns 32-manna besättning 15:s öde var att försvinna i Atlantens djup den 19 maj 1941.

Den i Göteborg byggda Josefina Thordén hade den 28. april avgått på sin ödesdigra resa från Galvestone i Texas mot Liinahamari i Petsamo med 9 765 ton petroleum och bensin.

Fartyget var på väg till de av britterna besatta Färöarna till granskning, när tidigt på morgonen ett flygplan uppenbarade sig från ost och begynte ett hänsynslöst skjutande. Matrosen på kommandobryggan dukade under, första styrmannen och kaptenen sårades. En explosionsartad eld antände Josefina Thordén och man måste lämna fartyget.

En del av besättningen räddades i aluminiumlivbåtar. Kaptenen och några av besättningsmännen firade en livbåt av trä, som dock började brinna. Flygplanet fortsatte att med maskingevär beskjuta de hjälplösa sjömännen i det brinnande vattnet.

Om en och en halv timme anlände en beväpnad brittisk trolare, som plockade upp de levande och förde dem till Tórshavn.

Blåvita flaggorna syns

Enligt Jacob Söderman fanns ej nationalitetsbeteckningar i det anfallande planet.

-Alla visste dock, att det var fråga om ett från Norge anlänt tyskt plan.

Josefina Thordén hade fått trafikeringtillstånd av stridande parterna. Det rådde inget tvivel om att det var det neutrala Finlands frakfartyg. På vardera sidorna samt på däcket hade man målat stora blåvita flaggor. På däcket fanns en fyrameter hög träställning på vilken den finska flaggan hade målats.

De finska tidningarna skrev om ett okänt flygplan, då man ej ville irritera Tyskland. Fortsättningskriget började midsommaren 1941. Finland var ej längre ensam mot Sovjetunionen.

Utsikt över Tórshavn, dit de räddade sjömännen evakuerades efter tyska anfall.
Bakom syns ön Nólsoy, där svårt skadade Carolina Thordén förankrades.

Utsikt över Tórshavn, dit de räddade sjömännen evakuerades efter tyska anfall. Bakom syns ön Nólsoy, där svårt skadade Carolina Thordén förankrades.

Åtta hårda öden

I motsats till texten på minnesstenen sjönk ej Josefina Thordén, utan fartyget bogserades svårt skadad till Tórshavn.

På samma sätt hände det med den svenskfödde skeppsredaren Gustav Thordéns andra fartyg Carolina Thordén, mot vilket två tyska flygplan anföll den 26 mars 1941. Det på Chrichton-Vulkans varv i Åbo byggda fartyget var med 6 000 tons pappers- och sellulosalast på väg från Liinahamari till Amerika. Carolina Thordén fattade eld och förliste vid den österom Tórshavn befintliga ön Nólsoys strand. Mannskapet lyckades man rädda, men en av passagerarna dog.

De åtta, som från Carolina Thordén räddades, fick ett tragiskt öde. De fortsatte sin färd från Tórshavn mot Rio de Janeiro med svenska Johnsson Lines Venezuela-fartyget, som tyska ubåten U 123 sänkte den 17. april.

Alla de ombordvarande 49 människorna på fartyget, som transporterade papper och sellulosa, omkom. Det var fråga om den svåraste förlusten som drabbat den svenska handelsflottan under andra världskriget.

Man frågade ej efter tillstånd

Ångfartyget Kastelholm från Lovisa sjönk den 3. juni träffad av två torpeder. Fartyget var på 4 870 tons pappers- och sellulosalasts resa från Liinahamari till Syd-Amerika. En besättningsman dog, 37 räddades.

Följande dag körde ångfartyget Modesta från Åbo nära förbi Kastelholms två livbåtar, i vilka de överlevande fanns. Fartyget ändrade dock ej sin kurs utan fortsatte med full fart framåt. Slutligen evakuerades Kastelholms besättning till Tórshavn.

Ångfartyget Fenix från Mariehamn som i full styckegodslast, på resa från Amerikas Hamton Roads till Liinahamari, sjönk den 9. juni, då brandbomberna från ett tyskt flygplan tände bensintunnorna på däcket. Den svårt sårade kaptenen Waldemar Geelnard avled på ett brittiskt vaktfartyg på väg till Tórshavn.

Enligt professor Ohto Manninen fråt Försvarshögskolan i Helsingfors, var den sannolika orsaken till bombningarna den, att Tyskland hade den 17. augusti 1940 proklamerat vattnen kring Stor-Britannien totalt blockerade, vilket betydde, ett fartygen kunde sänkas utan varning.

-Detta gällde såväl undervattensbåtar som bomplan och även neutrala länders fartyg. Färöarna var då i brittiskt bruk, synbarligen tolkades även närvattnen som krigszon. De av krigförande länder erhållna tillstånd och skyddsbrev kunde man således ej förevisa.

Liinahamaris hamn är belägen i Petsamofjorden. Det vita huset till vänster var Liinahamaris hotell.

Liinahamaris hamn är belägen i Petsamofjorden. Det vita huset till vänster var Liinahamaris hotell.

Petsamo var andhålet

De finska sjomännens minnesmärke avtäcktes den 9. juni 1982. Färöarnas biskop Eivind Wilhelm välsignade minnesmärket. Därefter talade Finlads regerings och statens representant, minister Jacob Söderman.

Vid tillfället var även närvarande Finlands hederskonsul Thorolf Björklund samt repsesentanter för Finlands undervisningsministerium, Finlands danska ambassad, Sjömansunionen, Finlands skeppsbefälhavare förbund och Ålands landsting. Thorolf Björklund gjorde ett långt dagsverke tillsammans med Finlands tidigare hederskonsuln Edward Miteus om de finska handelfartygens öde.

Man kan med rätta kalla de finländska sjömännen, som omkommit i det färöiska vattnen, som mellanfredens (1940-1941) hjältar. De gav sina liv för att trygga den för Finland livsviktiga utrikeshandeln. Liinahamaris hamn i Petsamo var under mellanfreden Finlands utrikeshandelns andhål. Närmare 80 prosent av Finlands importerade bensin kom via denna hamn.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

Minnesmärkets text:

Toisen maailmansodan aikana suomalaisten kauppalaivojen upotuksissa menehtyivät seuraavat suomalaiset merenkulkijat:
Genom krigshandlingar under andra världskriget vid Färöarna nedanstående finländska handelsfartyg och följande sjöfarare omkom:

M/S Josefina Thordén upotettu, sänkt. 19.5.1941

Johan Sanfrid Söderman Hitis/Hiittinen 3.9.1905
Konstantin Mörne Pietari/Petersburg 29.3.1913
Kaino Mikael Boström Hitis/Hiittinen 19.10.1915
Eero Ratamo Tampere/Tammerfors 8.1.1917
Uno Elof Sjöberg Lumparland 1.11.1916
Leo Wilhelm Sjöberg Hitis/Hiittinen22.8.1918
Rolf Elof Rosenström Borgå l.k./Porvoon mlk. 29.12.1911
Ante Emil Kuusniemi Salla 23.5.1916
Karl Andrew Nordberg Brändö, ål. 3.2.1909
Åke Valdermar Holmberg Nagu/Nauvo 21.1.1915
Ragnar Vitalis Ström Replot/Raippaluoto 10.4.1915
Åke Torsten Grandell Hangö/Hanko 19.5.1913
Anders Oskar Hägerstrand Jomala 20.2.1922
Oskar Fredrik Borgenström Kotka 1.4.1906
Karl Erik Hederström Viipuri/Wiborg 10.7.1923

S/S Kastelholm upotettu, sänkt 3.6.1941

Alf Öster Närpes/Närpiö 6.10.1921

S/S Fenix upotettu, sänkt 9.6.1941

Waldemar Geelnard Mariehamn 24.3.1909

Vainajien muistoa kunnioittaen
SUOMEN VALTIO

Till minnet av de omkomna
FINSKA STATEN