Svensk framgång vid OS i Tavastehus

Tavastehus Jorma Virtanen 15.11.2005

Olympiaringarna på ytterväggen i Ahvenistos kaffestugas torn.

Olympiaringarna på ytterväggen i Ahvenistos kaffestugas torn.

Av medaljerna vid de femtonde Olympiska sommarspelen i Helsingfors utdelades tre personliga och tre lagmedaljer i Tavastehus, staden belägen cirka ett hundra kilometer norr om Helsingfors. Grenarna hörde till modern femkamp.

Olympiaelden brann den 20.-25. juli 1952 i Ahvenisto, Tavastehus, där den personliga tävlingen vanns av Sveriges Lars Hall, Ungerns Gábor Benedek fick silver och samma lands István Szondy brons. Hull, som dog år 1991, förnyade sin olympiaseger fyra år senare i Melbourne, Australien.

Lagtävlingen vanns av Ungern, andra var Sverige och tredje Finland. I Sveriges silverlag kämpade Lars Hull, Torsten Lindqvist och Claes Egnell. I den personliga tävlingen var Lindqvist nionde och Egnell elfte.

I den moderna femkampen deltog 51 tävlanden från 19 länder. Tävlandena anlände till Tavastehus cirka en vecka före spelens början.

Olympiayran kom till Tavastehus torsdgen den 17. juli, då olympiafackelstafettens ankomstfest firades på Kaurialas idrottsplan. Den från Grekland anlända elden övervakades natten igenom av representanter för idrottsföreningar i Tavastehus. Följande dag fortsatte elden sin färd mot Helsingfors. En del av elden togs om hand av borgmästaren Arvi Kivikari i rådhuset, väntande på Tavastehus egna öppningsceremoni.

De femtonde Olympiska spelens minnesvärda öppningsceremoni anordnades på Helsingfors olympiastadion den 19. juli. Följande dag firades den korta öppningsceremonin av Tavastehus Olympiska spel i Ahvenistos idrottscentrum. Närvarande var cirka två tusen åskådare.

Tillställningen började med olympiafanfaren, under tiden hissades flaggorna. Från rådhuset hämtades olympiaelden till Ahvenisto av unga representanter för idrottsföreningar i Tavastehus.

Uppe på åsens högsta ställe väntade reserven i det finska laget, löjtnant Arvi Vilhunen från Tavastehus på facklan, iklädd i vit fäktdräkt. Han hämtade facklan ner till feststället och tände på olympiaelden. Efter Vårt land och olympiafanfaren följde fältgudstjänst, körsång samt Olympiska spelets öppnande, som verkställdes av stadsfullmäktiges ordförande Matti Alanko.

Minneskylten över de Olympiska spelen i Tavastehus finns på cafeterias vägg i Ahvenistos idrottscentrum.

Minneskylten över de Olympiska spelen i Tavastehus finns på cafeterias vägg i Ahvenistos idrottscentrum.

Tidigare militäridrott

Tavastehus har långa traditioner som garnisonstad. Tanken på Olympiska spelen i Tavastehus utgick från försvarsmakten. Ända till 1950-talet var modern femkamp en militäridrott.

Grenarna i den moderna femkampen är ridning, fäktning, skytte, simning och terränglöpning. I Ahvenisto tävlade man i dessa grenar på följande dagar den 21.-25. juli. Nuförtiden tävlar man i den moderna femkampen under en dag.

Skytte anornades i Poltinahos kasernområde, de övriga grenarna i Ahvenisto.

Vid Olympiska spelen i Tavastehus deltog civila deltagare och Sovjetunionen för första gången i modern femkamp. Lagtävlingen var även första gången med i olympiaprogrammet, men endast en medlj utdelades per lag.

Den moderna femkampen utvecklades av den franska baronen Pierre de Coubertain i motsats till antikens olympiska spel med kapplöpning, längdhopp, diskuskastning, spjutkastning och brottning. För första gången tävlade man i grenen vid Olympiska sommarspelen i Stockholm år 1912.

Landhockey och fotboll

Under olympiaveckan spelades i Kauriala idrottsplan tre landhockeymatcher och en fotbollsmatch. Det var fråga om vänskapsmatcher mellan diskvalificerade lag.

I landhockey den 21. juli segrade Tyskland över Finland 7-0 och Österrike över Italien 2-0. Två dagar senare segrade Polen över Schweiz 1-0.

I fotbollen möttes den 25. juli på sista tävlingsdagen vid Olympiska spelen i Tavastehus från fortsättningen bortfallna Grekland och Stor-Britannien. Grekland segrade 4-2.

Ahvenistos idrottscentrums simbassäng år det synligaste minnet från de Olympiska spelen i Tavastehus.

Ahvenistos idrottscentrums simbassäng år det synligaste minnet från de Olympiska spelen i Tavastehus.

Olympiaminnet på sparlågan

Det synligaste minnet från Olympiska spelen i Tavastehus är Ahvenistos idrottcentrums simbassäng, som är förnärvarande obrukbar. Under åren har man talat mycket om dess iordningsställande, men ingenting har hänt.

I medlet av november år 2005 fästes olympiaringarna på ytterväggen i Ahvenistos kaffestugas torn, som under OS fungerade som tävlingarnas ledningscentrum. Inne i kaffestugan finns även minnestavlan, som tidigare var fäst i av Ahvenistos simbassängs betongvägg.

I Tavastehus finns till Ahvenistos idrottscentrum ledande Olympiagatan och anspråklös Olympiapark. På väggen i Hotell Rantasipi Aulankos ingång finns en liten minnestavla påminnande om tävlingsbyn vid Olympiska spelen i Tavastehus.

I Tavastehus historiska museums lager förvaras föremål hörande till OS i Tavastehus. Där finns de originala olympiaringarna, vid prisutdelningen använda hederstribunen och ställningen för olympiaelden.

Med undantag av ceremonierna var tavastehusborna icke mycket intresserade av sina Olympiska spel. Under olympiaveckan regnade det och var kallt. Mest inträdesbiljetter, 1 780 stycken, såldes till ridningen. Simningen samlade omkring 1 000 åskådare. Obetydliga landhockeymatcher samlade mera åskådare än skytte. Utländska olympiaturister syntes knappast i Tavastehus.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

Mera bilder från OS i Tavastehus