Färöarnas statsminister värms ej för självständighet

Tórshavn Jorma Virtanen 3.9.2004

Statsminister Jóannes Eidesgaard håller som sin viktigaste strävan, att draga försorg över medborgarnas välstånd.

Statsminister Jóannes Eidesgaard håller som sin viktigaste strävan, att draga försorg över medborgarnas välstånd.

Färöarnas sosialdemokratiska statsminister Jóannes Eidesgaard betonar betydelsen av medborgarnas välstånd på bekostnad av örikets självständighet.

-Färöarna är ett litet land, vi är endast 48 000. Vi har dragit nytta av nuvarande samarbete med Danmark. Därför är det klokt att fortsätta på samma linje.

-Den ekonomiska krisen i början på 1990-talet var en god lärdom för oss. Mellan 15-17 procent av invånarna beslöt då att flytta bort, påminner Eidesgaad.

Under de senaste åren har det gått bra för Färöarna. Eidesgaard beskriver tillväxten som historiskt hög. Ända från slutet av senaste årtionde har ekonomin ökat med tio procents årsfart. Levnadstandarden på Färöarna är av världsklass.

-Fiskefångsterna har varit bra och fiskpriset har varit högt. Vi är dock ekonomiskt helt beroende av fiskeriet. Visionerna för de kommande åren är icke lika goda som de har varit, ehuru ingen ekonomisk kris lik den i början på 1990-talet är ej att vänta.

Enligt Eidesgaard är färöborna vana vid ekonomiska svängningar.

-I budgeterna för kommande åren måste man reservera sig för sjunkande inkomstnivå. På grund av ekonomiska omväxlingar är det ej lätt att vara politiker på Färöarna.

Statsministerns tjänstehus är beläget på synlig plats i Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Statsministerns tjänstehus är beläget på synlig plats i Färöarnas huvudstad Tórshavn.

Danmark stöder med miljoner

Danmark understöder i år Färöarna med cirka 630 miljoner danska kronor (cirka 85 miljoner euro).

-Detta stöd betyder mycket för vår ekonomiska stabilitet speciellt under osäkra tider. Det balanserar vår budget, säger Eidesgaard.

Ett huvudargument för anhängarna av Färöarnas självständighet är, att det ekonomiska stödet EU-landet Danmark ger, upphör någon gång, då det bland nya medlemmar inom unionen behovet av pengar är stort. Därför borde självständigheten ordnas omedelbart. Man påminner även om, att Färöarna kom till rätta med egna medel till år 1948, då nuvarande självstyrelselagen trädde i kraft.

Det förekommer lovande olje- och gasfynd i vattnen kring Färöarna. Nyttjandet av fynden, hoppas man, stärker självständighetsutvecklingen.

Eidesgaard är dock realist.

-Förväntningarna är mycket osäkra. I forskningarna har man skridit till andra skedet, ännu vet man ej om det finns olja eller gas i tillräckliga mängder.

-Vi är optimistiska så länge de internationella företagen fortsätter med letandet. Olja och gas stärker vårt ekonomiska underlag. Detta skulle även ändra våra ekonomiska band med Köpenhamn.

Färöarna lever på fiske är från örikets huvudstad Tórshavn.

Färöarna lever på fiske är från örikets huvudstad Tórshavn.

Mera självstyre

I aktern på färöbornas fartyg svajar örikets rödblåvita korsflagga. I nästan alla bilars registerskyltar finns egen flagga och bokstäverna FO, som är Färöarnas internationella symbol. Enligt Jóannes Eidesgaard är uppvisandet av flaggan inte något väsnande med sjävständigheten.

-Vår flagga togs i bruk under andra världskriget, då Danmark var bemannat av Tyskland och britterna voro här. Egen flagga är en naturlig sak.

Den av Eidesgaard ledda regeringen påbörjade arbetet i februari, då den föregående borgarregeringen, som stödde självständighet, föll i inre konflikter. Man har hållit den sosialdemokratiskta Javnadarflokkin-partiet som största orsaken till att självständigheten ej ännu har förverkligats.

Eidesgaard betonar förstärkandet av Färöarnas självstyre. Enligt honom är strävandet att nå möjligt långtgående suveränitet med undantag av utrikespolitiken och försvaret.

-Också på utrikespolitikens område strävar vi till att hitta på medel, huru vi kunde underhandla med utländska stater utan att begära lov av Köpenhamn. Sådana är bland andra fiskeri- och miljöfrågor.

-Under förberedning är en ny grundlag, till vilken man kunde ty sig till i det fall, då folket i sinom tid besluter om självständighet.

Utanför EU

Färöarna blev utanför, då Danmark år 1973 blev medlem i dåvarande Europeiska samfundet. Med EU har det frihandelsavtal.

- Detta är ett gott avtal. Omkring 97 procent av vår export går till EU-länder. Unionens gemensamma fiskeripolitik är en sak, som vi ej kan godkänna. Detsamma gäller Island, Norge och Grönland.

EU håller på och förnyar sin fiskeripolitik. Detta kan förändra vårt förhållande till unionen. Ifall Norge och Island beslutar att ansluta sig som medlemmar i EU, skulle det vara svårt för oss att ensamma stanna utanför, säger Eidesgaard.

Översättning: Bengt Karlsson, Åbo, Finland

http://www.tinganes.fo/