Arvostettu venäläistutkija ei lupaa Karjalaa takaisin

Maarianhamina Jorma Virtanen 4.10.2002

Dmitri Trenin on entinen neuvostoarmeijan eversti. Hänen mukaansa Venäjän todelliset ongelmat ole Itämeren rannoilla, vaan Uralin
ja Tyynenmeren välisellä alueella.

Dmitri Trenin on entinen neuvostoarmeijan eversti. Hänen mukaansa Venäjän todelliset ongelmat ole Itämeren rannoilla, vaan Uralin ja Tyynenmeren välisellä alueella.

Arvostettu venäläistutkija, Carnegie-tutkimuslaitoksen Moskovan keskuksen varajohtaja Dmitri Trenin ei näe, että luovutetun Karjalan mahdollinen palauttaminen Suomelle olisi kytköksissä Kaliningradin alueen tai Kuriilien saarten tulevaisuudesta tehtäviin päätöksiin.

-Yhteistä näille kolmelle alueelle on ainoastaan se, että Neuvostoliitto miehitti ne toisessa maailmasodassa. Keskustelu siitä, että Saksa voisi ostaa Kaliningradin alueen tai että Venäjä myisi Kuriilit Japanille, ei ole ajankohtaista eikä myöskään tässä vaiheessa hedelmällistä, Trenin sanoi EU:n laajentumista ja Itämeren alueen tulevaisuutta käsitelleessä seminaarissa Maarianhaminassa.

Kaliningradin alueen, Karjalan ja Kuriilit on niputtanut yhteen ulkoministeriön erikoistutkija Ilmari Susiluoto. Hän on kehottanut seuraamaan näistä asioista Venäjällä käytävää keskustelua.

Treninin mukaan vapaassa maassa voidaan keskustella kaikista mahdollisista asioista. Hän kuitenkin epäilee, olisiko Karjalan palauttaminen Suomen etujen mukaista.

Myös EU:n asia

Kööpenhaminan rauhantutkimusinstituutin COPRI:n erikoistutkija Pertti Joenniemi muistuttaa, ettei Kaliningradin ostaminen takaisin olisi pelkästään saksalainen ratkaisu.

-Asia kuuluu myös EU:lle, koska tällöin muutettaisiin EU:n ulkorajaa ja noin 900 000 venäläistä tulisi EU-kansalaisuuden piiriin. Samalla tavalla Karjalan kysymys on EU:n asia.

-Kuriilien osalta kokonaisratkaisu on hahmottumassa. On sovittu, että tiettyyn päivämäärään mennessä ongelma ratkaistaan. Tähän ratkaisuun liittyy öljyyn ja Siperian voimavarojen hyödyntämiseen liittyviä taloudellisia tekijöitä.

Kansainvälisen talouden professori Urpo Kivikari Turun kauppakorkeakoulusta arvioi Kuriilien mahdollisen palauttaminen Japanille olevan Venäjälle helpompi asia kuin luopuminen Kaliningradin alueesta tai Karjalasta.

-Mittavien satamainvestointien jälkeen Karjalan palauttaminen ei näytä realistiselta.

Kivikari epäilee, onko Saksalla edes erityistä hinkua Kaliningradin alueeseen.

-Saksa on pitänyt matalaa profiilia halutessaan välttää sen, ettei sitä syytettäisi revanssihenkisyydestä. Saksan investoinnit ovat olleet odotettua pienempiä. Saksalla on edelleenkin täysi tekeminen entisen Itä-Saksan alueen kanssa.

Maarianhaminan seminaarin järjestivät Euroopan komission Suomen ja Ruotsin edustustot sekä Euroopan parlamentin Suomen, Ruotsin ja Tanskan tiedotustoimistot.