Ahvenanmaa pitäisi Suomen lipun

Maarianhamina Jorma Virtanen 13.5. 2002

Viking Line pitäisi punaiset laivansa Suomen lipun alla.

Viking Line pitäisi punaiset laivansa Suomen lipun alla.

Merenkululla on poikkeuksellisen tärkeä merkitys Ahvenanmaan hyvinvoinnille. Eurooppa-toimittajien yhdistyksen järjestämällä matkalla Ahvenanmaalle selvisi, että saarimaakunnan varustamoilla on kansainvälisessä liikenteessä Suomen lipun alla 31 alusta, joista 10 on matkustajalaivoja. Niillä työskentelee noin 3 700 henkilöä, joista 1 500 on kotoisin Ahvenanmaalta.

Kaikkiaan ahvenanmaalaisilla laivoilla saa elantonsa kaikkiaan noin 4 000 henkilöä. Tämä on hämmästyttävän suuri määrä verrattuna Ruotsiin, jonka lipun alla purjehtivissa aluksissa miehistöä on yhteensä 8 000.

Varustamotoiminta kattaa yli 40 prosenttia Ahvenanmaan taloudesta ja työllistää 13 prosenttia koko saarimaakunnan työvoimasta.

Ahvenanmaalaisvarustamoiden aluksista kymmenen on ulosliputettu. Näillä aluksilla työskentelee noin 280 henkilöä, joista noin 130 on Suomen kansalaisia.

Ahvenanmaalaiset odottavat valtiovallalta tuntuvaa merenkulun tukipakettia, jotta nykymeno voisi jatkua. EU-maat ovat ryhtyneet voimakkaasti tukemaan merenkulkua. Ydinkysymyksenä Ahvenanmaalla pidetään sitä, että Suomen lipun alla seilaaville aluksille taataan samanlaiset toimintaedellytykset kuin kilpailijamailla jo on.

Ahvenanmaalla katsotaan, että suomalainen merenkulku tulisi toimeen omillaan, mikäli laivojen miehistöön voitaisiin palkata ulkomaalaisia merimiehiä.

Sekamiehistön lisäksi pitäisi muuttaa työlainsäädäntöä. Samoin Suomessa on siirryttävä samanlaiseen nettopalkkajärjestelmään kuin Ruotsissa. Siihen siirtyminen ei merkitsisi tukea varustamoille, vaan se olisi tukea laivojen työntekijöille, jotta he voisivat säilyttää nykyisen palkkatasonsa, saarimaakunnassa painotetaan.

Silja Line on jo siirtänyt aluksiaan halvemman Ruotsin lipun alle.

Silja Line on jo siirtänyt aluksiaan halvemman Ruotsin lipun alle.

Verotulojen menetyksiä

Maarianhaminassa sai sellaisen vaikutelman, ettei Viking Line ole kovin innokkaasti siirtämässä laivastoaan halvemman Ruotsin lipun alle. Tämä vaihtoehto merkitsisi verotulojen menetyksiä niin manner-Suomessa kuin Ahvenanmaalla sekä sosiaaliturvamaksujen menemistä Ruotsiin. Punaisten laivojen työntekijöistä 70 prosenttia asuu manner-Suomessa.

Viking Linen uusin matkustaja-alus tuli liikenteeseen viime vuosikymmenen alkupuolella. Uusia laivoja varustamo ei aio edes harkita ennen kuin suomalaisen merenkulun tulevaisuuden suunta on selvillä.

Toisaalta Viking Linellä ei ole kovin suurta kiirettä uusia laivastoaan. Vanhat laivat on pidetty hämmästyttävän hyvässä kunnossa.

Suomen ulkomaanviennistä 30 prosenttia kuljetetaan nykyisin matkustajalaivoilla. Suomen hallitukselta ja Merimies-Unionilta odotetaan nyt järkeviä päätöksiä.