Putinin mahdoton yhtälö

Tampere Jorma Virtanen 16.10.2007

Naton brittiläinen sota-alus Tallinnan satamassa lokakuussa 2006.

Naton brittiläinen sota-alus Tallinnan satamassa lokakuussa 2006.

Saksassa vieraillut Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää itsestään selvänä, että kaasua alkaa virrata Venäjältä Saksaan Itämeren pohjaan rakennettavaa kaasuputkea pitkin vuonna 2010. Rinnakkaisputken pitäisi valmistua kaksi vuotta myöhemmin.

Putinin visio on mahdoton yhtälö, sillä Viro ei päästä venäläis-saksalaista kaasuputkiyhtiö Nord Streamia talousvesilleen edes tutkimaan merenpohjaa. Suomen ympäristölainsäädäntö on taas siksi raskas, että menee vielä vuosia ennen kuin putken rakennuslupa heltiää normaalissa järjestyksessä.

Kaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi Suomessa viime vuoden marraskuussa. Apulaisjohtaja Rolf Nyström arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimivasta Uudenmaan ympäristökeskuksesta sanoo, että arviointiselostus valmistuu ensi vuoden maalis-huhtikuussa.

Arviointiselostus on kaksi kuukautta nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Uudenmaan ympäristökeskuksella on sitten kaksi kuukautta aikaa koota arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä antaa niiden perusteella oma lausuntonsa. Arviointiselostus ja ja yhteysviranomaisen lausunto ovat pohjana, kun kaasuputkihanke tulee lupaharkintaan.

Kaksi lupaa

Ennen kuin kaasuputken rakentaminen Suomen talousvesillä voi alkaa, Nord Stream tarvitsee Suomen talousvyöhykelain mukaisen suostumuksen valtioneuvostolta sekä Suomen vesilain mukaisen luvan.

- Valtioneuvostossa asian käsittely kestää useita kuukausia. Vesilain mukaisen luvan käsittelyaika Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa on 8-18 kuukautta, neuvotteleva virkamies Seija Rautakallio ympäristöministeriöstä sanoo.

Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon asia etenee vasta, kun mahdolliset valtioneuvoston suostumukseen liittyvät valitukset on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vesilain mukaisesta luvasta voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Suunniteltu putkilinja kulkee Suomen aluevesirajan ulkopuolisella talousvyöhykkeellä 369 kilometriä.

http://www.nord-stream.com/