Huippuvuoret lyhyesti

Longyearbyen Jorma Virtanen 23.6. 2002

Longyearbyenin Funken-hotelli toimi aiemmin hiilikaivosyhtiön virkailijoiden majapaikkana.

Longyearbyenin Funken-hotelli toimi aiemmin hiilikaivosyhtiön virkailijoiden majapaikkana.

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva arktinen saariryhmä ja Svalbard-niminen hallintoalue Pohjoisessa jäämeressä 74. ja 81. leveyspiirien välissä. Huippuvuorten eteläkärjestä Norjaan on matkaa noin 600 kilometriä, pohjoiskärjestä pohjoisnavalle noin 1 000 kilometriä.

Norjalaisten käyttämä nimi Svalbard on viikinkien perua ja tarkoittaa kylmää rannikkoa.

Huippuvuvuoret koostuu viidestä pääsaaresta (Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Prins Karls Forland) ja noin 150 pienemmästä saaresta. Huippuvuoriin kuuluu myös Bjørnøya (Karhusaari).

Huippuvuorten pinta-alasta (61 020 km2) noin 60 prosenttia on pysyvän jään peitossa. Kasvillisuutta on alle kymmenellä prosentilla saarten pinta-alasta. Puuttomalta arktiselta tundralta on löydetty 165 kasvilajia.

Huippuvuorten pinta-alasta hieman yli puolet on erilaisia luonnonsuojelualueita.

Arktiksen kuningas Ny-Ålesundissa.

Arktiksen kuningas Ny-Ålesundissa.

Huippuvuorten noin 2 500 jääkarhua on rauhoitettu. Niitä saa ampua vain itsepuolustukseksi. Muita maanisäkkäitä ovat naali ja Huippuvuorten peura.

Golf-virran pohjoisen haaran myötä länsiosien ilmasto on lauhempi kuin muualla vastaavilla leveysasteilla. Huippuvuorten hallinnollisessa keskuksessa Longyearbyenissä keskilämpötila on kesällä +6 astetta ja talvella -14 astetta. Korkein Huippuvuorilla mitattu lämpötila on +21,3 astetta ja alhaisin -49,2 astetta.

Longyearbyenissä aurinko on horisontin yläpuolella ympäri vuorokauden huhtikuun 20. päivästä elokuun 23. päivään. Totaalinen kaamos vallitsee 14. marraskuuta - 29. tammikuuta välisenä aikana.

Huippuvuorilla on noin 2 400 asukasta. Heistä norjalaisia on noin 1 500 sekä venäläisiä ja ukrainalaisia noin 900.

Kivihiilen louhinta alkoi vuonna 1906. Toiminnassa on kolme kaivosta: Svea-Nord Sveassa, Gruve 7 Longyearbyenin lähellä sekä venäläisen Barentsburgin kaivos.

Asutusta kahdeksalla paikkakunnalla.Niiden välillä ei ole lainkaan teitä.

Ranskan Versaillesissa 9.2. 1920 allekirjoitetun ja 14.8. 1925 voimaan astuneen Svalbard-sopimuksen mukaan Huippuvuoret kuuluu Norjalle, mutta 42 sopimuksen ratifioineella maalla, muun muassa Suomella, on oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa ja tutkimusta Huippuvuorilla.

Maailman pohjoisin yliopisto Longyearbyenissä.

Maailman pohjoisin yliopisto Longyearbyenissä.

Huippuvuoret on demilitarisoitua aluetta

Huippuvuorilla kerättävät verot ja maksut voidaan käyttää ainoastaan Huippuvuorten budjetin rahoittamiseen. Huippuvuorilla ei peritä arvonlisäveroa eikä muitakaan Norjan valtion veroja. Tulovero on alhaisempi kuin muualla Norjassa.

Huippuvuorten korkein viranomainen on Norjan hallituksen nimittämä maaherra, sysselmannen. Longyerbyenissä sijaitsevan maaherran viraston toimivaltaan kuuluvat julkinen hallinto, luonnonsuojelu sekä poliisi- ja pelastustoimi.