Kulttuuri luo pohjaa bisnekselle

Sydney Jorma Virtanen 19.9. 2003

Hannu Helisalo sanoo Autsralian ja Uuden Seelannin olevan Pohjoismaiden kaltainen vauras markkina, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

Hannu Helisalo sanoo Autsralian ja Uuden Seelannin olevan Pohjoismaiden kaltainen vauras markkina, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

Australian Sydneyssä toimivan Suomen konsuliasiain toimiston tehtäviin kuuluu muun muassa kulttuurivaihdon edistäminen.

-Kulttuurin ja liike-elämän välillä on selkeitä synergiaetuja. Esimerkiksi suomalaisen musiikin esitteleminen eri tilaisuuksissa on omiaan luomaan pohjaa myös bisnekselle. Liian usein tämä asia pääsee unohtumaan, varakonsuli Hannu Helisalo sanoo.

Konsulaatin ja suurlähetystön järjestämissä tilaisuuksissa on viime aikoina kuultu muun muassa taidokasta kanteleen soittoa. Sitä on esittänyt Hannu Helisalon puoliso, musiikinopettaja ja esiintyvä taiteilija Satu Sopanen-Helisalo.

Suomella on Australiassa kaksi lähetystöä, suurlähetystö Canberrassa ja konsuliasioiden toimisto Sydneyssä. Edustustojen tehtäviin kuuluvat muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kaupallis-taloudelliset tehtävät sekä Suomen tunnetuksi tekeminen.

Suurlähetystö vastaa poliittisista ja kauppapoliittisista sekä valtioiden kahdenvälisistä asioista ja oman alueensa konsuliasioista. New South Walesin osavaltion ja Uuden Seelannin konsuliasiat sekä passi-, viisumi-, oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat sekä pääosa kaupallisista asioista hoidetaan Sydneyssä.

Konsulaatin palkkalistoilla on neljä työntekijää, joista Suomesta lähettyjä ovat konsuli ja varakonsuli. Mauri Hasa on toiminut kaksi vuotta konsulina, Hannu Helisalo aloitti vuoden pestin kaupallisista asioista vastaavana varakonsulina viime helmikuussa.

Sydney on vauras miljoonakaupunki.

Sydney on vauras miljoonakaupunki.

Finpro lopetti vientikeskuksensa

Hannu Helisalon tehtävänä on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä työntymään Australian markkinoille.

-Erityisesti pyrimme olemaan avuksi alkuvaiheen järjestelyissä. Konsulaatin tehtäviin kuuluu myös vienninedistämismatkojen avustaminen sekä Suomen esittely erilaisissa tilaisuuksissa.

Australiassa toimii noin 30 suomalaisyritystä, joista suurimpia ovat Nokia, Wärtsilä, Kone, UPM-Kymmene, Stora-Enso, Huhtamäki ja Outokumpu. Lisäksi suomalaisia yrityksiä edustaa useampi kymmenen paikallista agenttia.

Finpro lakkautti Sydneyn vientikeskuksensa vuonna 2000. Samaan aikaan myös Matkailun edistämiskeksus MEK lähti Australiasta.

Finpron vetäydyttyä konsulaatin kaupallinen rooli korostui. Yritysten kaupallisia yhteydenottoja ja muita kaupallisia tehtäviä sekä passi- ja viisumiasioita varten konsulaattiin palkattiin puolipäivätoimiseksi virkailijaksi lähes kolme vuosikymmentä Australiassa vaikuttanut Ilkka Häkkinen.

-Ulkoministeriön ensisijaisiin tehtäviin ei kuulu viennin edistäminen. Tämä osaaminen on keskitetty Finprohon. Suuressa organisaatiossa viennin edistämiseen liittyvät työkalut ovat toista luokkaa kuin ulkoministeriössä, Helisalo sanoo.

Ulkoasiainministeriö ja Finpro pyrkivät sopimusteitse parantamaan edustustojen ja Finpron toimipisteiden yhteistyötä. Niissä edustustoissa, joissa Finpro ei ole edustettuna, kaupallisia asioita pyritään tehostamaan ns. VKE-toiminnan (viennin ja kansainvälistymisen edistämisen) kautta.

Sydneyssä Finpron konttori toimi aikoinaan konsulaatin tiloissa. Helisalon mukaan tämä malli toimii muuallakin.

-Jokaisessa lähetystössä pitäisi olla ainakin yksi henkilö, jolla oman toimensa ohella on valmiuksia kaupallisten asioiden edistämiseen. Tässä esimerkiksi Finpron järjestämällä koulutuksella voisi tulevaisuudessa olla suuri merkitys.

Sydneyssä eurooppalaisten yritysten on helppo toimia.

Sydneyssä eurooppalaisten yritysten on helppo toimia.

Kiinan markkinoille

Hannu Helisalo sanoo suomalaisyritysten turhaan pelkäävän suurta fyysistä etäisyyttä Australiaan.

-Oikein partneroitumalla Australia voi toimia astinlautana vaikkapa Kiinan markkinoille. Kiina on yksi Australian suurimmista kauppakumppaneista. Australiassa on paljon kiinalaisperäistä väestöä, joka pystyy suhteillaan vaikuttamaan Kiinassa. Samalla tavalla monet yritykset käyttävät Kanadaa astinlautana Yhdysvaltain markkinoille.

-Suomalaisille Australia on helpompi maa toimia kuin esimerkiksi Singapore tai muut Aasian suuret talouskeskukset.

Australialla ei ole Suomessa suurlähetystöä, vaan Suomen asioita hoidetaan Tukholmasta. Suomen kansalaisilta vaaditaan Australiaan viisumi.

-Australian vienti Suomeen on noin kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin vienti Ruotsiin. Suomi näkisi mielellään Australian lähetystön Helsingissä, mikä olisi omiaan edistämän myös kauppaa.

-Yksi syy perinteiden lisäksi on varmasti kustannuskysymykset. Samaan tapaan Suomella ei ole Uudessa Seelannissa sinne lähettyä henkilöstöä, vaan siellä toimitaan kunniakonsulien varassa, Helisalo sanoo.

Monikulttuurisuus näkyy Sydneyn katukuvassa.

Monikulttuurisuus näkyy Sydneyn katukuvassa.

Kansojen sulattamo

Australia on monikulttuurinen ja monirotuinen maa, mikä Hannu Helisalon mukaan näkyy erityisesti Sydneyn alueella. Noin neljän miljoonan asukkaan Sydney on Australian suurin kaupunki.

-Sydney on ollut hengeltään hyvin liberaali. Vasta viime vuosina on alkanut ilmaantua rasistista ajattelua.

-Ennen siirtolaiset otettiin avosylin vastaan, kun palvelualoille tarvittiin työvoimaa. Nyt on linja kiristynyt. Australialaisten työllisyys halutaan turvata. Hyvin koulutettu väki toivotetaan edelleenkin tervetulleeksi, mutta hyvät perustelut pitää olla, kun oleskelulupaa anotaan.

Aasialaisten lisäksi Australiaan on muuttanut paljon väkeä eteläisestä Euroopasta.

-Perhekeskeisyys Australiassa on suurempaa kuin Pohjoismassa. Myös naisten työssäkäynti on vähäisempää, lapset hoidetaan yleensä kotona. Australiassa on rento meininki, mutta tehokkuudessa on edelleen toivomisen varaa. Puhelinyhteyden avaaminen voi kestää jopa viikon.

-Työpaikkoja täällä vaihdetaan lennosta. Työantajaan sitoutuminen on paljon vähäisempää kuin Suomessa. Brittiläisyys näkyy bisnespukeutumisessa. Toisaalta oopperan ensi-iltaan saatetaan tulla tennistossut jalassa, Helisalo sanoo.