SAK:n Viialainen: Virolaisille työntekijöille suomalainen palkka

Helsinki Jorma Virtanen 10.6.2003

Apulaisjohtaja Matti Viialainen kiirehti uuden ulkomaalaislain
käsittelyä eduskunnassa.

Apulaisjohtaja Matti Viialainen kiirehti uuden ulkomaalaislain käsittelyä eduskunnassa.

Apulaisjohtaja Matti Viialaisen mukaan SAK vaatii, että virolaiselle työvoimalle maksetaan Suomen työmailla Suomen ammattiyhdistysliikkeen neuvottelemat palkat.

-Esimerkiksi rakennusalalla suomalainen ammattimies tienaa urakkatyössä noin 15 euroa tunnissa. Viron virolaisille suomalaisilla työmailla maksetaan noin viisi euroa ja Viron venäläisille noin euro tunnissa. Heille ei makseta myöskään lomapalkkaa eikä lakisääteisiä sivukuluja. Tämänkaltaisen toiminnan ammattiyhdistysliike haluaa kitkeä pois, Euroopan komission Suomen edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämässä toimittajaseminaarissa alustanut Viialainen sanoo.

Viime vuonna Suomi myönsi virolaisille 7 984 työlupaa. Pysyvästi Suomeen on asettunut asumaan noin 12 000 virolaista. Viialaisen mukaan pysyvä muutto tästä tuskin paljon enää kiihtyy.

Ongelmallisimpana Viialainen pitää sitä liikkumista, jota tapahtuu ilman työlupaa tilapäisessä työskentelyssä ja aliurakoinnissa.

Valvonta kuntoon

Suomi on asettanut EU:n nykyisten hakijamaiden työvoiman vapaalle liikkuvuudelle kahden vuoden siirtymäajan, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Muun muassa Suomen ja Viron hallitusten asettamat selvitysmiehet, varatuomari Esko Ollila ja suurlähettiläs Jaak Jõerüüt esittävät suosituksissaan, ettei kahden vuoden siirtymäajan jatkamiselle enää olisi perusteita.

Matti Viialaisen mukaan olennainen kysymys siirtymäajan poistamisessa on se, miten työehtojen valvonta saadaan kuntoon.

-Lainsäädäntötyö on tältä osin kesken. Luottamusmiesten mahdollisuutta valvoa ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoja on lisättävä. Tarvitaan laki, jonka mukaan palkanmaksusta alle työehtosopimuksen tulisi syrjintärikos eli palkkavarkaus. Viime tupo-kierroksella sovittiin niin ikään laista, jonka mukaan sisäasiainministeriöön perustetaan yksikkö, jolla on riittävät resurssit valvoa ulkomaisen työvoiman työehtoja.

EU sallii verokilpailun

Matti Viialainen ihmettelee, että EU:n pelisäännöt sallivat verokilpailun unionimaiden välillä.

-EU voi kieltää silakan pyytämisen Itämerellä, teiden tai satamien rakentamisen, mutta ei verokilpailua, hän sanoo. Pääministeri Johan Partsin johtama hallitus aikoo alentaa Viron tuloveron kolmen vuoden kuluessa 26 prosentista 20 prosenttiin.

Liittojen jäseniä on jo joutunut kortistoon, kun tuotantoa on siirretty Suomesta Viroon.

Työntekijöiden keskipalkka oli Suomessa viime vuonna 2 210 euroa kuukaudessa. Virossa se oli 407 euroa. Viialaisen mukaan vie 20-40 vuotta ennen kuin kuilu palkkojen välillä kuroutuu umpeen.

-Toistaiseksi Suomen vienti Viroon on suurempi kuin tuonti. Suomi on hyötynyt Viroon tehdyistä investoinneista ja kaupasta.