Takkula: Perustuslaki selkeyttää EU:n toimintaa

Helsinki 18.2.2005 Jorma Virtanen

Hannu Takkula tuntee Euroopan perustuslain, sillä hän oli lyhyen aikaa sitä valmistelleen konventin jäsen.

Hannu Takkula tuntee Euroopan perustuslain, sillä hän oli lyhyen aikaa sitä valmistelleen konventin jäsen.

Keskustalainen europarlamentaarikko Hannu Takkula (ADLE) tunnustaa olevansa takinkääntäjä: Euroopan unionin vastustajasta on tullut Euroopan perustuslain kannattaja.

Vuonna 1994 järjestetyssä kansanäänestyksessä Takkula äänesti EU:hun liittymistä vastaan. Tuohon aikaan hän toimi aktiivisesti Vaihtoehto EU:lle -nimisessä järjestössä ja piti pohjoismaisuuden vahvistamista parempana vaihtoehtona.

-Nyt on uuden arvion paikka, kun Itä-Euroopan entisten kommunististimaiden mukaantulo on muuttanut unionin luonnetta. Meidän on syytä toimia tällä hetkellä unionin sisällä niin, että parhaalla mahdollisella tavalla voimme turvata kansalliset etumme, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämässä toimittajatilaisuudessa Helsingissä puhunut Takkula painottaa.

Nykyiset perussopimukset korvaavan perustuslakisopimuksen Takkula arvioi selkeyttävän EU:n toimintaa. Sopimuksella ei hänen mukaansa myöskään synnytetä liittovaltiota, vaan unioni tulee jatkamaan itsenäisten valtioiden välisenä liittona.

-Unionin toimivalta on tulevaisuudessakin luovutettua toimivaltaa eli unionilla on vain se toimivalta, jonka jäsenvaltiot ovat sille antaneet.

Konventin esitys parani

Takkula oli mukana Eurooppa-valmistelukunnassa eli konventissa, joka heinäkuussa 2003 pääsi yksimielisyyteen ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaiksi. Hän ei allekirjoittanut ehdotusta.

Konventin jälkeisessä hallituksen välisessä konferenssissa (HVK) sopimukseen saatiin merkittäviä parannuksia, jollaisina Takkula mainitsee maininnan Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asuttujen alueiden erityisasemasta, työeläkejärjestelmän poikkeuksien jatkumisen, pohjoiselle maataloudelle tärkeiden 141- ja 142-artikloiden jatkuvuuden sekä Ahvenanmaan oikeudellisen erityisaseman varmistamisen.

-Ulko-ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuksesta saavutettiin yhteisymmärrys, joka vastaa Suomen tavoitteita. Saimme myös tyydyttävät ratkaisut niihin asioihin, joita eduskunta piti erityisen tärkeänä. Näitä olivat kysymykset kansanterveydestä sekä koulutus- ja terveyspalveluista.

-Toimielinten suhteen ei kaikkia tavoitteita saavutettu. HVK:n lopputulos oli kuitenkin näiltäkin osilta parempi kuin konventin esitys.

Ulkopuolella ei elämää

Takkula ei pidä enää mahdollisena jättäytymistä EU:n ulkopuolelle.

-YYA:n hengessä harjoitettu kauppapolitiikka on taaksejäänyttä elämää. Uudistuvan Venäjän kanssa pitää kehittää kauppaa ja vaalia hyviä suhteita, mutta eurooppalainen henkinen perintö ja eurooppalaiset arvot ovat niitä voimia, jotka sitovat meidät läntiseen Eurooppaan ja EU:hun.

Perustuslain vastustajien Takkulan katsoo elävän menneisyydessä. Hän muistuttaa Euroopan parlamentissa vaikuttavasta pienestä narsistien joukosta, joka vastustaa periaatteessa kaikkia muutoksia ja jonka maailmankuva kumpuaa suljetun talouden ja kylmän sodan juoksuhaudoista.

-Globalisoituvassa maailmassa emme pärjää yksin, vaan tarvitsemme entistä enemmän toisiamme. Maailman muuttuessa tosiasioiden tunnustaminen on edelleenkin viisauden alku.