Lehtinen: Suomen linja on oikea

Helsinki 18.2.2005 Jorma Virtanen

Lasse Lehtinen ei näe Suomessa tarvetta kansanäänestykselle EU:n perustuslakisopimuksesta.

Lasse Lehtinen ei näe Suomessa tarvetta kansanäänestykselle EU:n perustuslakisopimuksesta.

Sosiaalidemokraattisen europarlamentaarikon Lasse Lehtisen (PSE) mielestä Suomessa valittu linja, jonka mukaan kansan valitsemat edustajat päättävät myös EU:n perustuslakisopimuksen kohtalosta, on oikea. Hän näkee edustuksellisen demokratian idean olevan siinä, että valitsijat luottavat valitsemiinsa edustajiin.

-Vaikka kaikilla pitää siihen olla mahdollisuus, jokaisen suomalaisen ei tarvitse opetella perustuslakiluonnosta itse. Sitä varten ovat kansanedustajat, Lehtinen painotti Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston järjestämässä toimittajatilaisuudessa Helsingissä.

Lehtisen mukaan kansanäänestyksissä on tapana ottaa kantaa myös sellaiseen, mitä ei kysytä, etenkin jos asiakokonaisuus on monimutkainen.

-Ranskalaisessa keskustelussa puhutaan nyt kaikesta muusta kuin perustuslaista. Siellä puhutaan turkkilaisista, palveludirektiivistä ja presidentin asemasta.

-Perustuslakisopimuksessa on useita parannuksia avoimemman päätöksenteon suuntaan. Se selkeyttää EU:n luonnetta korvaamalla aikaisemmat vuosikymmenten aikana syntyneet sopimukset. EU muuttuu oikeudelliseksi yhteisöksi, jolla on oikeus säätää meitä kaikkia koskevia lakeja. Uudet määräenemmistösäännökset merkitsevät jarruttajien mahdollisuuksien vähenemistä.

-Oma perustuslakimme vuonna 2000 säädettiin ilman kansanäänestystä, hän huomauttaa.

Mikäli perustuslakisopimus jää hyväksymättä jossakin EU:n jäsenmaassa, tällöin Lehtisen mukaan jatketaan nykyisillä perussopimuksilla.

-Ranskalle tai Britannialle voidaan löytää joku tapa tulla mukaan. Tai sitten unioni alkaa hajota. Mutta tähänkin menisi monta vuotta.